Follow Me

Furniture Innovation

(415) 621-0746

Albert

​Queen, E.king, C.king

V03OPAL w/Night stand

Queen, C.E King

Zina

Queen, C.king, E.king-Choice fabric

Yosem

Full, Queen, C.king, E.king


Custom metal wood bed

Picasso

​Queen, E.king, C.king

Custom made in CA

​Any size, Choice of fabric

PACI Storage bed

Queen, C.king, E.king

MCKENZ Storage bed

Jessica

​Queen, E.king, C.king

Custom metal wood canopy

Custom metal drawer bed

Louis phillip 

206045 Queen, Eking

Ava : Smoke, Grey, Natural

Remi

Queen, E.king

Alta

Queen, C.king, E.king-Choice fabric

Lansing 

Queen, E.king - Custom metal finish

A051083 Charcoal

Queen, Eking, Cking

Custom drawer bed

206044 Queen, Eking

Ava : Sand, Cord, Taupe, White

Magriver

Twin, F, Q, K

Ruter

​Queen, E.king, C.king

Arcad

​Queen, E.king, C.king

Custom made in CA

​Any size, Choice of fabric